Skip to main content

Voor trainers

Virtual Reality is een uitermate geschikt trainingsproduct omdat het een situatie kan simuleren die de werkelijkheid echter dan echt benadert. Virtu-Event concentreert zich met name in de ondersteuning van Trainers die VR willen inzetten als werkvorm of als onstpannings oefening.

Wij komen op de locatie van de training en verzorgen het VR deel volledig. Zowel de trainer als de klant of locatiebeheerder hoeven vrijwel niets te doen.

Werkvormen
Wij ondersteunen met name communicatie trainers in het levendig maken van een communicatie training. Vaak komen in een training elementen terug als de onderlinge communicatie in het team. Door mensen onder spanning te brengen in een onbekende situatie wordt blootgelegd hoe men communiceert en wat er valt te verbeteren.

Ontspanning
Naast de directe ondersteuning kunnen wij ook voorzien in een spetterende afsluiting van de trainingsdag. Zeker wanneer het een intensieve training is kan een speelse afsluiting waarde toevoegen. Wij zetten hier teamspellen op in waardoor echt samengewerkt moet worden om tot een goed resultaat te komen.